Листа на сервиси

Пребарај по: Пребарај:   

Се повторува на период Период Се повторува на километража Назив на сервисот Тип на сервисот
1 месец/и 2000 Проверка на гумите Проверка   Промени   Бришење  
1 година/и 20000 Замена на воздушен филтер Поправка   Промени   Бришење  
3 месец/и 5000 Промена на масло Одржување   Промени   Бришење  
3 година/и 50000 Промена на свеќици Одржување   Промени   Бришење  
6 месец/и 10000 Проверка на кочници Проверка   Промени   Бришење  
1 година/и 20000 Проверка на течноста во трансмисијата Проверка   Промени   Бришење